Priser

Klippning inkl. tvätt & styling……..380 :-

Barnklippning (tom 7 år)…………280:-

Helfärgning
kort hår…………….600:-
långt hår………….. 700:-

Bottenfärg……………………………500:-

Slingor en färg…………………………….540:-

Flerfärgade slingor………………….700-900:-

Toning………………………………..280:-

Permanent inkl. klippning
Kort hår………………………………880:-
Långt hår……………………………..980:-
Överhår………………………………780:-

Föning………………………………..160:-

Uppsättning………………….från 400:-

Hårtest…………………………………50:-

 
Hårologi